administracija

 

Institut za savremenu umjetničku muziku / Institute for Contemporary Artistic Music

E- mail: insam.institute@gmail.com

 

Direktorica i koordinatorica projekata

Hanan Hadžajlić

 

Zamjenica direktorice 

Dina Hadžajlić

 

Marketing menadžerice

Dina Hadžajlić, direktorica IKRE Magazin-a

Aida Adžović

 

Predstavnica i glavna urednica INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology

Bojana Radovanović

E- mail: insam.journal@gmail.com

 

Asistenti koordinatorice projekata

Emin Hadžajlić

Marija Bajo

Rijad Kaniža

Aida Adžović

 

 PREDSTAVNICI ODJELA INSAM INSTITUTA

 

I – Kompozicija

Dino Rešidbegović

Ališer Sijarić

 

II – INSAM Zvučni laboratorij

Dino Rešidbegović

 

III – Laboratorij za istraživanje muzičkih robota

Viktorija Alilović

 

IV – Instrumentalna interpretacija, improvizacija i multimedija

 Hanan Hadžajlić i Azra Ramić

 

V – Istraživanje u muzici, teorija umjetnosti / Transdisciplinarno istraživanje u umjetnosti

Bojana Radovanović

 

VI – Arhiv (Izdavaštvo)

Rijad Kaniža

 

VII – INSAM Vizionarska Platforma

 Hanan Hadžajlić

 

WEB I GRAFIČKI DIZAJN

 

Web dizajn/logo dizajn: Lamija Mačković, Lamija Subašić

Logo dizajn: Kanita Polimac