Ado Klobodanović

Ado Klobodanovic (1)

Ado Klobodanović je rođen 1985. godine u Zenici. Diplomirao je gitaru i kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi prof. Valentine Dutina te završio master studij  kompozicije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, u klasi prof. Ališera Sijarića. Njegova kompozicija za kamerni ansambl uvrštena je na CD „Konkurs za nova djela kamerne umjetničke muzike, 2009“. Dobitnik je treće nagrade na konkursu „Nova djela horske muzike bosanskohercegovačkih autora“ 2014.)
Trenutno radi kao profesor gitare i teoretskih predmeta na Srednjoj muzičkoj školi u Zenici.