Amila Ramović

Dr. Amila Ramović je rođena u Sarajevu 12. novembra 1977. godine. Redovno i osnovno muzičko obrazovanje završila je u Sarajevu. Godine 1992, nekoliko mjeseci nakon početka opsade, upisuje Prvu gimnaziju, koju kao učenik posebnih rezultata vanrednim napredovanjem završava za tri godine, a neposredno zatim i Srednju muzičku školu u Sarajevu, koju završava za dvije godine, 1995.

Godine 1995. upisuje Teoretsko-pedagoški odsjek na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i diplomira 1999. godine radom iz Analize muzičkih oblika “Analiza dodekafonske strukture Svite za klavir op. 25 Arnolda Schönberga” (mentor dr. Ivan Čavlović). Magistarski rad “Forma u postmodernoj muzici: Estetske i druge osnove konstrukcije postmodernog muzičkog djela” brani na istoj akademiji 2006. godine (mentori dr. Ivan Čavlović i akademik Nikša Gligo) i stiče zvanje “magistar muzike – analiza muzičkih oblika”, a zatim i doktorsku disertaciju, pod nazivom “Zvuk kao oblikovni materijal u savremenoj umjetnosti” (mentor akademik Nikša Gligo), koju brani 2015. godine i stiče zvanje “doktor nauka – oblast muzikologija – teorija, analiza i kritika savremene muzike”.

Od 2000. do 2017. godine bila je dio tima Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo, kao koordinatorica programa (2000-2002), koordinatorica Projekta Ars Aevi (2002-2005), i izvršna direktorica Fondacije Ars Aevi (2005-2017). Kao izvršna direktorica Ars Aevi koordinirala je odnose sa partnerima u stvaranju uslova za izgradnju objekta Muzeja/Centra savremene umjetnosti u Sarajevu koji projektuje arhitekta Renzo Piano, i za aktivnosti vezane za zaštitu, predstavljanje i promociju Kolekcije Ars Aevi koja se razvija pod pokroviteljstvom generalnog direktora UNESCO-a. U okviru aktivnosti Ars Aevi organizirala je aktivnosti Otvorenog univerziteta u kojima je učestvovalo preko 80 najznačajnijih internacionalnih i bosanskohercegovačkih umjetnika i eksperata sa polja savremene umjetnosti (2001-2002, 2005-2006), među njima Michelangelo Pistoletto, Daniel Buren, Joseph Kosuth, Harald Szeemann, Alfred Pacquement, Renzo Piano, i drugi. Koordinirala je izložbe velikana savremene svjetske umjetnosti u Sarajevu, među kojima su Michelangelo Pistoletto (2001), Richard Nonas (2001), Irwin (2001), Daniel Buren (2001), Joseph Kosuth (2001), Joseph Beuys (2001), Bizhan Bassiri (2002), Jusuf Hadžifejzović (2003). Bila je koordinatorica tima Ars Aevi koji je inicirao i organizirao postavku prostorno specifične instalacije Jannisa Kounellisa u sarajevskoj Vijećnici 2004. godine. Koordinirala je aktivnosti na organizaciji prvog Paviljona Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu 2003. godine i bila kustosica izložbe Brace Dimitrijevića na Venecijanskom bijenalu 2009. godine u Muzeju Ca’ Pesaro i na fasadi Gradske vijećnice Venecije Ca’ Farsetti. Vodila projekt promocije stvaralaštva bosanskohercegovačkih umjetnika mlađe i srednje generacije Sing Sing (Damir Nikšić-Anur-Kurt&Plasto-Juriša Boras-Nebojša Šerić Shoba) u internacionalnim prostorima, bila kustos istoimene izložbe u Vijećnici u Sarajevu 2010. i u Muzeju moderne umjetnosti u Saint Etienneu u Francuskoj 2012. Bila je autorica i urednica brojnih publikacija Projekta Ars Aevi i učesnica je niza međunarodnih konferencija u oblasti muzeologije i savremene umjetnosti Članica je CIMAM – ICOM-ovog Internacionalnog komiteta muzeja i kolekcija moderne umjetnosti od 2012. godine.

Pedagoškim radom se počinje baviti još 2007. godine kada je Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu izabrana u saradničko zvanje višeg asistenta za oblast Muzički oblici i stilovi, s fokusom na muziku 20. stoljeća. Godine 2015. izabrana je za docenta za Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju iste akademije, za predmete Aspekti muzike 20. stoljeća i Analiza muzičkog djela. U ljeto 2016, bila je angažirana kao predavačica u prestižnom univerzitetskom programu iz oblasti savremene umjetnosti i filma film.factory Béle Tarra u Sarajevu. Od jeseni 2016. angažirana je kao docent na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu zna predmetu Muzika.

Od 2011. do 2017. godine bila je je izvršna direktorica Sarajevo Chamber Music Festivala realiziranog u saradnji između Muzičke akademije u Sarajevu i Manhattan String Quarteta. Kao umjetnička rukovoditeljica utemeljila je projekt Sarajevo Sonic Studio, posvećen razvoju kompozitorstva u BiH, i u periodu 2012-2014 realizirala umjetnike i obrazovne programe u saradnji sa pre kompozitorima kao što su John Cage, Heiner Goebbels, Philippe Manoury, Peter Ablinger, Vinko Globokar.

Objavila je niz naučnih i stručnih tekstova iz oblasti muzikologije i redovno učestvuje na internacionalnim skupovima koji tretiraju probleme muzike i kulture u savremenom društvu.

Godine 1999. godine postala je članicom Muzikološkog društva FBiH, od 2014. njegovog Upravnog odbora, a od 2018. predsjednica. U prvoj njegovoj deceniji bila stalni saradnik časopisa Muzika, postavši i članica njegovog uredništva od 2002. do 2010. godine. Pri djelatnosti Muzikološkog društva bila je član Organizacionog odbora prva tri izdanja Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”, te 11. Izdanja koje je ostvareno 2018. godine.

U periodu 2013-2014 bila je koordinatorica revizije materijala i novih narudžbi članaka o Bosni i Hercegovini za dopunu Grove Music Online, i rezultirale s 73 članaka za novo izdanje Grove Music Online, sa njoj povjerenih 22 autorska članka vezana za muziku u BiH, uz članak o njemačkom kompozitoru Heineru Goebbelsu.

Dobitnica je grantova, stipendija i studijskih putovanja organizacija kao što su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (za produkciju knjige, 2009); Prince Claus Fund (studijsko putovanje u Mali, Senegal, Maroko, 2011); Open Society Fund New York (za realizaciju istraživanja, 2012); the Getty Foundation (studijsko putovanje u Brazil, 2013); Goethe-Instituta (studijski boravak u Berlinu, 2014); Ministarstva kulture Republike Austrije (kustoska rezidencija u Beču, 2015), i drugih. Kao stipendista projekta ERASUMUS (JoinEUSee) bila je korisnik jednomjesečne stipendije za nastavno-naučno osoblje na Odsjeku za muzikologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Granadi (Španija) u maju 2015, te je dobitnica granta za nastavni boravak na Univerzitetu u Barceloni (2017, realizacija predstoji).

Redovno sarađuje sa nizom umjetničkih institucija, među kojima su Festival/Ansambl Sonemus, Festival MESS, a jedna je od utemeljiteljica, sa Damirom Uzunovićem i Aleksandrom Hemonom, Internacionalnog festivala književnosti Bookstan. No East, No West u Sarajevu.

Njene aktivnosti su usmjerene ka promoviranju Sarajeva kao budućeg regionalnog centra za savremenu muziku i umjetnost, ka promociji aktuelnog bosanskohercegovačkog i svjetskog umjetničkog stvaralaštva na ovim prostorima i ka stvaranju uslova za njihov razvoj.

Govori engleski, italijanski i francuski.

OBRAZOVANJE

2009-2015.

Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija

Odsjek za muzikologiju, doktorski studij

Disertacija: Zvuk kao oblikovni materijal u savremenoj umjetnosti (odbranjena 19.06.2015)

Mentor: Akademik Nikša Gligo

2003-2006.

Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, postdiplomski studij

Magistarski rad: Forma u postmodenoj muzici: estetske i druge osnove konstrukcije postmodernog muzičkog djela (odbranjen 31.03.2006)

Mentori: Dr. Ivan Čavlović, Akademik Nikša Gligo

1996-1999.

Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet

Odsjek: Opća medicina

Završene tri godine studija

1995-1999.

Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija

Teoretsko-pedagoški odsjek, dodiplomski studij

Diplomski rad: Analiza dodekafonske strukture Svite za klavir op. 25 Arnolda Schönberga (odbranjen 08.10.1999)

Mentor: Dr. Ivan Čavlović

1993-1995.

Srednja muzička škola Sarajevo

Odsjek Muzičar opšteg smjera

1992-1995.

Prva gimnazija Sarajevo

1985-1992.

Osnovna muzička škola Dr. Vojislav Vučković Sarajevo, odsjek klavir

1984-1992.

Osnovna škola Moric Moco Salom Sarajevo

RADNO ISKUSTVO

  Septembar 2018 – Predsjednica / Muzikološko društvo FBiH, Sarajevo, BiH

Decembar 2016 –

Docent / Akademija scenskih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu

Oblast: Muzika

Decembar 2015 –

Docent / Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

Februar 2007 – decembar 2015.

Viši asistent / Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

Maj 2005 – juli 2017.

Izvršna direktorica / Fondacija Ars Aevi – Muzej savremene umjetnosti Sarajevo

Maj 2002 – juni 2005.

Koordinatorica Projekta Ars Aevi / Fondacija Ars Aevi – Muzej savremene umjetnosti Sarajevo

Juni 2000 – juni 2002.

Koordinatorica programa Ars Aevi / Fondacija Ars Aevi – Muzej savremene umjetnosti Sarajevo

BIBLIOGRAFIJA / Izbor

MUZIKOLOGIJA

“Respecting the Differences, Composing the Distances: Heiner Goebbels’ Works as Landscapes with Sonic Paradoxes”. U Clash! Generationen – Kulturen – Identitäten in der Gegenwartsmusik (=Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Band 58). Ur. Jorn-Peter Hiekel. Frankfurt: Schott. 2018. 122-144.

“Die Po/ethik von Heiner Goebbels’ Dinge (Notizen über die Rolle von Kunst und Politik heute)”. U Heiner Goebbels (= Musik-Konzepte, Band 179). Ur. Ulrich Tadday. Frankfurt: text+kritik. 2018. 81-101.

“Exhibiting Music. The Peculiar Case of Peter Ablinger”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/XIX. 2016. 30-43.

“Pravo na umjetnost? Pravo na život!”. Sarajevo Chamber Music Festival 2014 (Katalog). Sarajevo: Muzička akademija. 2014. 16-19.

Fluxus is Not Dead. Primjer generativne umjetnosti Briana Enoa u prostoru zvučne i likovne postmoderne”. Zbornik radova Sedmog međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH. 2011. 125-134.

“Između kulture i umjetnosti: Muzika u vremenu multimedije na pragu 21. stoljeća; bilješke na marginama tekstova Adorna i Benjamina”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/XI. 2011. 70-83.

“O jednom primjeru umjetničkog izvan ‘umjetnosti’. Umjetnički postupci u popularnoj muzici postmoderne na primjeru trip hopa”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/VII. 2007. 28-41.

“Forma u postmodernoj muzici. Estetske i druge osnove konstrukcije postmodernog muzičkog djela”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 1/X. 2006. 6-18.

“U traganju za kritičkom svijesti: Razmišljanja o muzičkoj kulturi u BiH oko 2004. godine”. Zbornik radova Četvrtog međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH. 2005. 166-173.

“Pisati operu i mijenjati svije(s)t?!”. Srebreničanke (Katalog). Sarajevo: Narodno pozorište. 2004. (Nepag.).

“Muzika i komunikacija. Jedno postmodernističko stanovište”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/VII. 2003. 11-19.

“Postmodernizam u muzici. Pokušaj definiranja jednog nerazjašnjenog pojma”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/V. 2001. 23-30.

“World Fusion – Prilog diskusiji o globalizaciji muzike”. Zbornik radova Drugog međunarodnog simpozija “Muzika u društvu”. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH. 2000. 280-283.

“Dodekafonija – ekspresija ili kanon”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 4/III. 2000. 52-55.

“Dodekafonska struktura Svite za klavir op. 25 Arnolda Schönberga”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 3/III. 1999. 26-41.

TEKSTOVI IZ KURATORSKE PRAKSE

“Ne znam da crtam, ali znam da mislim”. (Intervju s Ianom Andersonom, The Designers Republic). UM. Decembar 2018. 24-34.

“Regenerirajuća energija muzeja”. Media Marketing. Online: http://www.media-marketing.com/kolumna/muzeji-su-nosioci-razvojne-snage-ambicioznih-drustava-na-pocetku-treceg-milenija-mozemo-li-uciti-od-njih/. 2015. 58-59.

“Shoba: The Invisible Dictatorship of Time”. (Katalog). Reggio Emilia: Spazio Gerra. 2009.

“Anur: Stating the Obvious all Over Again”. (Katalog). Reggio Emilia: Spazio Gerra. 2009.

“Ars Aevi Project”. Informatica Museologica. 1-4/37. 2008. 24-29.

“Kurt&Plasto”. (Katalog). Sarajevo: Ars Aevi. 2007.

“Anur, Human Condition”. (Katalog). Sarajevo: Ars Aevi. 2006.

“Damir Nikšić”. (Katalog). Sarajevo: Ars Aevi. 2006.

PRIJEVODI

Ivan Čavlović. “History of Music in Bosnia and Herzegovina”. U Historija muzike u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Muzička akademija u Sarajevu, Institut za muzikologiju. 2011. 363-374.

Bojan Bujić. ”'Plovljenje kroz prošlost’: Pitanja sa kojima se suočava historičar muzike u Bosni”. [“‘Navigating through the Past’: Issues Facing an Historian of Music in Bosnia”]. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/VI. 2002. 92-104.

Joseph J. Moreno. “Etnomuzikoterapija: Interdisciplinarni pristup liječenju muzikom”. [“Ethnomusic Therapy: An Interdisciplinary Approach to Music and Healing”]. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/VI. 2002. 29-43.

Bo Tobiasson. “Muzika kao jezik u razrednoj nastavi”. [“Music as Language in Classroom Education”]. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/V. 2001. 51-55.

Timothy Cooley. “Muzički pregovori između historije, nostalgije i nacionalizma u bivšoj Jugoslaviji”. [“Musically Negotiating History, Nostalgia, and Nationalism in the Former Yugoslavia”]. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 1/V. 2001. 75-82.

Zdravko Blažeković. “Muzika 1990-tih u kontekstu socijalnih i političkih promjena u zemljama bivše Jugoslavije”. [“Music of the 1990s in the Context of Social and Political Change in the Countries of the Former Yugoslavia”]. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 1/V. 2001. 7-9.

Leonard. B. Meyer. “Stilska analiza”. [“Style Analysis”]. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 3-4/IV. 2000. 81-108.

PUBLICISTIČKI NAPISI

“Prilog za historiju muzičke umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Dekonstrukcija uloge koncertnog pijaniste na pijedestalu”. Oslobođenje. 09.07.2015. 38.

“Završene Majske Muzičke Svečanosti: Nova referentna tačka za mlade čeliste u BiH”. Oslobođenje. 08.07.2014. 18-19.

“Umjetnost nije parazitska i periferna društvena ativnost kojoj treba milostinja”. Art&Business. 2013. 38.

“Potresi u Narodnom pozorištu: ‘Srebreničanke’, Čavlović-Bjelac, Narodno pozorište Sarajevo”. Jutarnje novine. 27.10.2004.

“22. Muzički biennale Zagreb”. Oslobođenje. 17.04.2003.

“Muzički biennale Zagreb”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 1/VII. 2003. 125-129.

“Muzika u ekspanziji” (Intervju sa Berislavom Šipušem). Časopis za muzičku kulturu Muzika. 1/VII. 2003. 130-136.

“Womex 2003”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/VII. 2003. 78-82.

“Biti Rundek”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/VII. 2003. 83-84.

“Womex 2001: Odakle je World Music?”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 2/V. 2001. 123-125.

“Dah Tibeta u Sarajevu” (Intervju sa Yungchen Lhamo). Časopis za muzičku kulturu Muzika. 1-2/IV. 2000.  89-91.

 “4. Jazzfest Sarajevo”. Časopis za muzičku kulturu Muzika. 3-4/IV. 2000. 138-141.

“Veliki prijatelj širokog srca Sarajeva” (Intervju sa Geneom Glickmannom). Časopis za muzičku kulturu Muzika. 1/II. 1997. 101-104.

ODABRANI KURIRANI PROJEKTI*

Novembar 2018 –

Članica umjetničkog i produkcijskog tima u pripremi intermedijske produkcije Wiener Festwochen – Béla Tarr: Missing People (predstavljanje: juni 2019)

Halle E, Museumsquartier, Beč, Austrija

Juli – septembar 2018.

Sjećanja u kamenu

Učesnici: Amila Buturović, Azra Akšamija, Velibor Božović, Addis Fejzić.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH

Januar 2017.

Béla Tarr: Till the End of the World (associate curator), Eye Film Museum, Amsterdam, Holandija

Oktobar 2015.

Izložba: Ars Aevi Project – Collection and Architecture (organised on the occasion of the BiH Chairmanship of the COE),

Palata Vijeća Evrope, Strasbourg, Francuska

Novembar 2014.

Multimedijski projekt: Sarajevo Sonic Studio: Vinko Globokar

Centar za kulturu / MAS, Sarajevo, BiH

Oktobar 2014.

Samostalna izložba: Peter Ablinger: Phonorealisms

Hanikah – Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo, BiH

Multimedijski projekt: Sarajevo Sonic Studio: Peter Ablinger

Bosanski kulturni centar / Muzička akademija, Sarajevo, BiH

Novembar 2013.

Multimedijski projekt: Sarajevo Sonic Studio: Philippe Manoury

Bosanski kulturni centar / Muzička akademija, Sarajevo, BiH

Oktobar 2013.

Multimedijski projekt: Sarajevo Sonic Studio: Heiner Goebbels

Bosanski kulturni centar / Muzička akademija, Sarajevo, BiH

Februar 2013.

Happy New Ears!

Izložba, koncert i multimedijski događaj u povodu 100 godina od rođenja Johna Cagea

Muzička akademija, Sarajevo, BiH

Maj – oktobar 2012.

Grupna izložba: Sing Sing / Fascism is the Opium of the Masses

Umjetnici: Anur, Juriša Boras, Kurt&Plasto, Damir Nikšić, Nebojša Šerić Shoba

Musée d'art moderne et contemporain MAMC, Saint Etienne, Francuska

Novembar – decembar 2011.

Grupna izložba: Sing Sing / Fašizam je opijum za mase.

Umjetnici: Anur, Juriša Boras, Kurt&Plasto, Damir Nikšić, Nebojša Šerić Shoba

Vijećnica / Ars Aevi Muzej savremene umjetnosti, Sarajevo, BiH

Novembar – decembar 2011.

Grupna izložba: Umjetnost svijeta u Sarajevu

Umjetnici Maja Bajević, Bizhan Bassiri, Daniel Buren, Braco Dimitrijević, Jusuf Hadžifejzović, IRWIN, Dean Jokanović Toumin, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, Edin Numankadić, Michelangelo Pistoletto, Remo Salvadori, Renzo Piano

Hanikah – Gazi Husrev-begova medresa / Ars Aevi Muzej savremene umjetnosti, Sarajevo, BiH

Novembar – decembar 2010.

Samostalna izložba: Braco Dimitrijević: Budućnost posthistorije

Vijećnica / Ars Aevi Muzej savremene umjetnosti, Sarajevo, BiH

Juni – oktobar 2009.

Samostalna izložba: Braco Dimitrijević: Future Post History

Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d'Arte Moderna – Ca’ Farsetti,

Zvanični program – La Biennale di Venezia, Venecija, Italija

Februar – april 2009.

Samostalna izložba: Anur: Human Condition

Samostalna izložba: Nebojša Šerić Shoba / A Retrospective

Spazio Gerra Centro per l'Arte Contemporanea, Reggio Emilia, Italija

(*Ne uključuje koordinaciju i produkciju svih događaja i izložbi koje je organizirao Muzej savremene umjetnosti Ars Aevu od 2001. do 2012. godine)

KONFERENCIJE, PREDAVANJA, NASTUPI

MUZIKOLOGIJA

2017: Internationales Musikinstitut Darmstadt: Godišnja konferencija. Predavanje: “On Heiner Goebbels’ Compositions as Landscapes With Sonic Paradoxes”. Darmstadt, Njemačka

2017: Promocija knjige. Ivan Čavlović. Muzički portreti, izvori i sjećanja. Učesnica/rezenzentica. Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo, BiH

2016: Simposión: Naučni skup povodom 20. godišnjice smrti bosanskohercegovačkog kompozitora Vojina Komadine. “Između teksta i konteksta: Koncert za klavir i orkestar br. 2 Vojina Komadine (1978) ili kratki portret jednog (ne)uspjelog pokušaja emancipacije bh. umjetničke muzike”. Sarajevo, BiH

2016: Promocija knjige. Ivan Čavlović: Eseji o muzici ili Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini. Moderatorica. Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, BiH

2014: Sarajevo Sonic Studio: Studio Globokar. Uvodno predavanje – Javni intervju sa Vinkom Globokarom. Muzička akademija, Sarajevo, BiH

2014: Sarajevo Sonic Studio: Studio Ablinger. Uvodno predavanje – Javni intervju sa Peterom Ablingerom. Muzička akademija, Sarajevo, BiH

2014: Sarajevo Chamber Music Institute. “Gudački kvartet kroz istoriju: Beethoven, Britten, Sijarić”. Dom Oružanih snaga BiH. Sarajevo, BiH

2015: European Festivals Association: Godišnja konferencija, Sarajevo Conversations. “O kontekstu muzičkog života u BiH”. Sarajevo, BiH

2013: Sarajevo Sonic Studio: Studio Manoury, Muzička akademija u Sarajevu. Uvodno predavanje – Javni intervju sa Philippeom Manoruyjem. Sarajevo, BiH

2013: Sarajevo Sonic Studio: Studio Goebbels. Uvodno predavanje – Javni intervju sa Heinerom Goebbelsom, Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo, BiH

2012: Sedmi međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. “Zvuk, materijal i struktura, ili, Schaeffer u kontekst(ima)”. Sarajevo, BiH

2011: Multimedia Arts Festival: “Muzika između kulture i umjetnosti”. Sarajevo, BiH

2010: Međunarodna konferencija o Pierreu Schaefferu. “Substance as the Determinant of Structure in the Work of Pierre Schaeffer”. Muzej suvremene umjetnosti Rijeka, Hrvatska

2010: Šesti međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. “Fluxus is Not Dead. Primjer generativne umjetnosti Briana Enoa u kontekstu zvukovne i vizuelene postmoderne”. Sarajevo, BiH

2006: Četvrti međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. “O problemu estetskog vrednovaranja postmoderne muzike”, Sarajevo, BiH

2003: The WOMEX Conference. “Divided Balkan Nations United Through Turbo Folk: World Fusion at Its Worst”. Sevilja, Španija

2002: Treći međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. “Da li muzika treba da komunicira? Jedno postmodernističko stanovište”. Sarajevo, BiH

2001: The WOMEX Conference. “Music and Music Therapy in Countries under War”. Rotterdam, Holandija

2000: Drugi međunarodni simpozij “Muzika u društvu “World Fusion – Doprinos diskusiji o globalizaciji muzike”. Sarajevo, BiH

1999: 13. Bijenale mladih umjetnika Mediterana, tribina-radionica, Rim, Italija

1999: Tribina In Memoriam Cvjetko Rihtman. “Dodekafonija – Ekspresija ili kanon?: Muzika Arnolda Schönberga danas”. Sarajevo, BiH

VIZUELNA UMJETNOST, UMJETNOST U RAVZOJNOJ FUNKCIJI

2018: Članica međunarodnog think-tanka usmjerenog ka dizajniranju novih edukativnih programskih strategija za Martin Gropius Bau, Berlin, Njemačka

2018: Stacion. Museum as School – School as Museum. Panel diskusija. Gropius Bau, Berlin, Njemačka

2018: Akademija za kulturni menadžment. Uvodno izlaganje. “O vrijednostima iza kulturnih strategija”. Goethe-Institut, Sarajevo, BiH

2017: Europe Forum Wachau: On Arts and Development in Bosnia. Gost govornik. Wachau, Austria

2017: Umjetnička galerija BiH. Grayson Perry, Taština malih razlika: Umjetnost kao pitanje: Na kojoj ste strani? Predavanje / Vođena posjeta kroz izložbu. Sarajevo, BiH

2016: Tate Modern: Art is… konferencija. Uvodničarka. London, Velika Britanija

2016: Stacion. Summer School as School, škola kustoskih studija. Gostujuća predavačica. Priština, Kosovo

2015: Palais d’Europe, Assembly of the Committee on Culture of the Council of Europe, pozvana govornica. Razvojna uloga kulture i umjetnosti. Strasbourg, France

2014: European Youth Summit. O regionalnoj kulturnoj saradnji. Sarajevo, BiH

2013: European Festivals Association: Godišnja konferencija. Uvodničarka. Sarajevo, BiH

2013: CIMAM Conference. Učesnica. Rio de Janeiro, Brazil

2012: BICCED Round Table. Kultura i mediji. Beograd, Srbija

2011: Prince Claus Awards. Laureat – govornik. Amsterdam, Holandija

2011: CIMAM Conference. Uvodničarka. Sarajevo, BiH

2011: UNESCO Summit. Ars Aevi as Regional Developmental Project, BeogradmSrbija

2009: Venecijansko bijenale, okrugli sto – promocija Tractatus Post Historicus, B. Dimitrijević, Venecija, Italija

2009: The Next Step: Towards the New Museum. Ars Aevi Museum Network. Gost govornik. Moderna Galerija Ljubljana, Slovenia

2008: Destination: New Museum Building. Gost govornik. Ars Aevi Museum for Sarajevo. Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Hrvatska

2008: Les Rencontres Internationales d’Art. Gost govornik. Art in Contemporary Contexts. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Španija

2007: Les Rencontres Internationales d’Art. Gost govornik. Art in Contemporary Contexts. Palais de Tokyo, Paris, Francuska

2005: La Prossima Europa. Gost govornik. Culture and Art as Generators of Development after the War. Lecce, Italija

2002: Council of Europe Conference. Gost govornik. Artistic Dialogue, Intercultural Communication. Strasbourg, Francuska

strateški PROJEKTI U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

2019 –

Univerzitet u Sarajevu, Rektorat – Univerzitet u Ljubljani, Rektorat

DoctorArt: Doctoral Education in Art: Innovative Practices in Development and Use of Doctoral Education

Članica internacionalnog inicijativnog tijela za pripremu Erasmus+ KA2 projekta za međunarodne interdisciplinarne doktorske studije u oblasti umjetnosti u jugoistočnoj Evropi koji vodi Univerzitet u Ljubljani

Koordinatorica projekta ispred Univerziteta u Sarajevu

2017 –

Kanton Sarajevo – Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo

Članica Komisije za izradu dokumenta

ČLANSTVA

2015 –

KO2020 – Koordinacioni odbor mreže Kultura 2020

Članica

2011 –

CIMAM – International Committee for Museums and Collections of Modern Art

Članica

1999 –

Muzikološko društvo FBosne i Hercegovine

* Članica Upravnog odbora Društva od 2014.

* Predsjednica Društva od 2018.