Andrea Andrle

Andrea Andrle

Andrea Andrle (andrea_andrle@hotmail.com) je rođena u Sarajevu 1993. godine. Nakon završetka Srednje muzičke škole – klavirski odsjek, upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu na odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju – smjer muzikologija. Aktivno sudjeluje kao dio organizacionog tima na brojnim festivalima koji su organizovani pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu, kao što su Sarajevo Sonic Studio i Sarajevo Chamber Music Festival gdje, između ostalog, počinje pisati osvrte i kritike. Također je, 2016. godine učestvovala u organizaciji internacionalnog festivala Bookstan te jedan određeni period volontirala u muzeju savremene umjetnosti Ars Aevi. Jedna je od osnivača vokalnog ansambla Oskar Danon, koji i danas djeluje i njeguje bogatu jevrejsku tradiciju. Diplomirala je 2017. godine i trenutno je na II ciklusu studija. Od 2018. godine obnaša funkciju zamjenice glavne urednice INSAM Journal of Contemporary Music, Art, and Technology.