Audio/Video

ELEKTROAKUSTIČKE KOMPOZICIJE

DINO REŠIDBEGOVIĆ: X O pt. II za sintetizatore zvuka/ozvučeni klavir, flautu sa procesorima  i ozvučeno violončelo

DINO REŠIDBEGOVIĆ: Subtractive Study za sintetizatore zvuka i ansambl

HANAN HADŽAJLIČ: I Am Composition, My Name is Politika za flautu/bas flautu i procesore

HANAN HADŽAJLIĆ: No to You (Morgellon Love) za flautu sa procesorom i glas

DINO REŠIDBEGOVIĆ: Wreesky za flautu sa procesorima

KOMPOZICIJE ZA SOLO INSTRUMENT

ALIŠER SIJARIĆ: Deductio za klarinet

ALIŠER SIJARIĆ: Dah za bas flautu

HANAN HADŽAJLIĆ: Diva Bellatrix Von Umbra za bas klarinet

ZLATAN MUŠIĆ: Kontrasti za klarinet

KAMERNE KOMPOZICIJE

ALIŠER SIJARIĆ: Capriccio Meccanico za violinu i klavir

ALIŠER SIJARIĆ: Drei Farben za flautu, violončelo i klavir

DINO REŠIDBEGOVIĆ: For Sonemus za flautu, klarinet, violinu i klavir

HANAN HADŽAJLIĆ: Homo Ex Machina – Hommage a Ligeti za flautu, klarinet, violinu i klavir

DINO REŠIDBEGOVIĆ: X O pt. I za ansambl

IGOR KARAČA: Echo Caves za sopran saksofon i klavir

HANAN HADŽAJLIĆ: Ayahuasca za flautu i klavir

MIRON KONJEVIĆ: skaEli za klarinet i klavir

ORKESTARSKE KOMPOZICIJE

DINO REŠIDBEGOVIĆ: Bak – Koncert za klavir i orkestar