Bojana Radovanović

Bojana Radovanović

Bojana Radovanović (1991), muzikološkinja i teoretičarka umetnosti, istraživač-pripravnik pri Muzikološkom institutu SANU. Trenutno je na doktorskim studijama muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde radi na tezi posvećenoj tretmanu i ulozi glasa u savremenoj muzici. Pored osnovnih i master studija muzikologije na FMU (master teza: Nauka kao umetnosti: interdisciplinarnost u naučnim radovima Dragutina Gostuškog, mentor: prof. dr Vesna Mikić), završila je master studije transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, gde je pod mentorstvom prof. dr Miodraga Šuvakovića odbranila tezu Eskperimentalni glas – savremena teorija i praksa. Pri Fakultetu muzičke umetnosti uspešno je završila i dvosemestralni Žan Mone modul „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup“.
Bavi se istorijom i teorijom muzike i umetnosti u 20. i 21. veku, uključujući umetničku i popularnu muziku, vezu umetnosti i politike, teoriju glasa i medija. Objavljuje radove u zbornicima, te domaćim i internacionalnim časopisima. Učestvuje na naučnim skupovima, konferencijama, tribinama i panel diskusijama u zemlji i inostranstvu (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Banja Luka, Grac, Rim). Radi na arhiviranju i promociji srpske umetničke i filmske muzike na internetu pri udruženju Srpski kompozitori. Saradnica je Centra za istraživanje popularne muzike iz Beograda. Od 2015. godine sarađuje sa Beogradskom filharmonijom. Angažovana je kao muzička saradnica Trećeg programa Radio Beograda i saradnica u nastavi na Katedri za muzikologiju FMU. Predstavnica je odjela Istraživanje u muzici, teorija umjetnosti / Transdisciplinarno istraživanje na Institutu za savremenu umjetničku muziku (INSAM, Sarajevo) kao i glavna i odgovorna urednica INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology.