Članstvo

Jigsaw Puzzle on Blue

Sve kompozitore, izvođače i improvizatore, dirigente, zvučne dizajnere, programere, muzikologe, teoretičare umjetnosti, transdisciplinarne istraživače, zainteresovane da učestvuju u razvijanju savremene muzičke scene u Bosni i Hercegovini i širom Balkana, molimo da nas kontaktiraju i podijele svoja iskustva, radeći na promociji nove paradigme savremene muzike.

Da biste se pridružili INSAM-u, kontaktirajte nas putem e-pošte: insam.institute@gmail.com i uključite sljedeće:
– Vaše ime, grad i državu, kontakt informacije, CV (biografiju, popis radova), očekivanja/upite
Nakon podnošenja prijave formirati će se komisija, a članovi će kontaktirati podnosioca zahtjeva za intervju.