Dina Hadžajlić

Dina Hadžajlić rođena je 1996. godine u Brežicama, Republici Sloveniji, gdje je pohađala osnovnu školu. Danas živi u Sarajevu. Srednješkolsko obrazovanje stekla je na Tursko – bosanskom koledžu u Sarajevu, na engleskom i turskom jeziku. Uporedo je pohađala nastavni program Instituta za muziku, teatar i multimediju.

Trenutno je studentica Pravnog fakulteta. Pored redovnog obrazovanja, učestvovala je u različitim programima i radionicama kao što su marketinške konferencije i debatni konferencijski klubovi u sklopu organizacije Pravnog savjetovališta u Sarajevu te kursevi za prevođenje engleskog jezika. Bila je jedna od debatanata završnice na konferenciji „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije BiH u Evropsku Uniju“.

Jedna je od deset učesnika iz Evrope, seminara „Capturing and exploring humanity“ i  autorica je kratkog dokumentarnog filma „Missing“ u produkciji ICMP/ICRC, koji je premijerno prikazan na PravoLjudski film festivalu u Sarajevu. 

Učestvovala je u organizaciji projekta Koncert savremene bosanskohercegovačke i irske muzike (Sarajevo/Dublin, 2015) kao dio INSAM Instituta za savremenu umjetničku muziku, a bila je i dio organizacionog tima SONEMUS Festivala u Sarajevu.

Svoje iskustvo u marketingu započela je 2016. godine radeći u Bosell Group i MOYA kao umjetnička koordinatorica, potom kao članica tima LadiesIn Magazina, a na koncu kao saradnica marketinške agencije Altermedia BiH za internacionalne brendove.

Trenutno radi na platformi posvećenoj istraživanju pravne prakse i besplatnom savjetovanju, a bavi se i istraživanjem načina aplikacije vještačke inteligencije unutar sudskih procesa.

Od 2018. godine je pravna savjetnica i zamjenica direktorice INSAM Instituta za savremenu umjetničku muziku (Sarajevo).