Dino Rešidbegović

Dino Rešidbegović photo

Rešidbegović, Dino (Sarajevo, 1975). Školovao se u Sarajevu i Beču. Diplomirao i magistrirao kompoziciju u klasama prof. HK Grubera, prof. W. Liebharta i prof. dr. R. Bischofa. Diplomirao klavir u klasi prof. K. O. Hyun. Završio post-gradualni studij iz kompozicije u Beču na Musik und Darstellende Kunst in Wien u klasi prof. D. M. Siemensa.  Na istoj instituciji je studirao i dirigovanje u klasi prof. Mag. U. Lajovica. Doktorirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu 2016. godine pod mentorstvima: prof. dr. Igora Karače, kompozicija (Oklahoma State University, Stillwater) i prof. dr. Ivan Čavlovića, disertacija (Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu). Dobitnik je nagrada: društva Alban Berg,  2000 i 2001,  Siemens AG Österreich 2004, 2005 i nagrade Theodor Körner Preis 2003.

Od 2006. godine zaposlen je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na Odsjeku za kompoziciju. Na navedenoj instituciji promoviran je u zvanje vanrednog profesora 2017. godine. Predaje kompoziciju, elektroničku muziku i kontrapunkt.  Stalni je član Austrijskog udruženja kompozitora (ÖKB) od 2007. godine. Suosnivač je Instituta za savremenu umjetničku muziku (INSAM) gdje je jedan od predstavnika odjela Kompozicija kao i predstavnik odjela INSAM Zvučni laboratorij.

Djela su mu izvedena u značajnim salama u Evropi, USA i Japanu, između ostalog Musikvereinu u Beču kao i u Carnegie Hallu u NY. Surađivao je sa Sarajevskom filharmonijom, gudačkim orkestrom „Dušan Skovran“, simfonijskim orkestrom MAS i ansamblima kao što su Pons Artis Ensemble, Austrian Art Ensemble, SONEMUS, Trio Magis, Platypus, Duo XO itd. Njegov III stav Klavirskog koncerta Nr.1 je uvršten kao filmska muzika u dokumentarni film Cameraperson rediteljice Kirsten Johnson. Oba klavirska koncerta su mu uvrštena u svjetsku diskografiju klavirskih koncerata priređenu od strane dr. Allan Boa. Autor je RMC (Reductional Music Complexity), muzičkog sistema oslobođenog od tonskih visina i ARGN (Approximate Reductionist Graphical Notation), sistema notacije elektroničke i elektroakustičke muzike.