Ema Alihodžić-Jašarović

Diplomirala 2009. godine na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici gdje je i magistrirala 2012. godine iz oblasti teorije arhitekture i urbanizma, na temu: Kretanje u repernom sistemu grada kao princip orijentacije. Doktorske studije upisuje 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje nastavlja da se bavi  istraživanjima koja se odnose na teorijske aspekte identiteta grada, a posebno interesovanje pripada preispitivanju uloge arhitektonskog diskursa u konstruisanju socio – prostornog i vizuelnog identiteta, u okviru čega je objavila nekoliko radova u međunarodnim naučnim časopisima i konferencijama.

Stručnu praksu započinje 2008. godine, a od 2009. godine radi kao saradnica u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Kao dio tima, dobitnica je nekoliko nagrada na međunarodnim arhitektonsko-urbanističkim konkursima. Samostalno, i u timu, izlagala je na više domaćih i međunarodnih izložbi iz oblasti arhitekture i urbanizma.  Bila je članica crnogorskog tima na XII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2010. godine, na temu “People meet in Architecture – Places for Re-ecounters – Recycling the Space”. U ulozi mentorice i organizatorice radila je na nekoliko zapaženih studentskih domaćih i međunarodnih radionica, pri čemu se posebno izdvaja projekat “PIMP MY ROOF / Ravni krovovi kao novi društveni prostor grada”, koji je na Drugom crnogorskom Salonu arhitekture 2016.godine dobio prvu nagradu u kategoriji istraživanje. Posebno je zapaženo i istraživanje “2D Podgorica: Alternative City Mapping”, koje se bavi vizuelnom identifikacijom grada, a koje je sprovedeno u okviru predmeta Arhitektonska i kompjuterska grafika I i II na kojim je angažovana kao predavačica i saradnica. Dio je autorskog tima nekoliko fakultetskih publikacija. Do 2014. godine bila je predsjednica NVO Društvo mladih arhitekata Bijelog Polja 4Arch. Dobitnica je prve nagrade na Salonu urbanizma u Nišu 2015. godine.