Igor Karača

igor karaca

Dr. Igor Karača (Sarajevo, 1974) je bosansko-američki kompozitor i pijanista klasične i jazz muzike. Većina Karačinih djela napisana je za kamerne ansamble i elektronske medije. Koristi širok spektar tehnika, od kontrolisane aleatorike, tekstura inspirisanih avant-jazz-om, pa do neoklasičnog stila; obično ima za cilj da svoj rad učini dostupnim relativno širokoj publici.

Nakon privatnih muzičkih časova, Karača je studirao muziku na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu pod mentorstvom Josipa Magdića i Anđelke Bego-Šimunić. Diplomirao je 1996., a od tada je gostovao na različitim majstorskim kursevima u Evropi, koje su vodili: Bogusław Schaeffer, Klaus Huber, Helmut Lachenmann, Marc-André Dalbavie, Marco Stroppa itd.

Godine 1999. godine Karača je došao u SAD da studira kompoziciju u klasi dr. Thomas Wellsa na Ohio State University, gdje je završio umjetnički doktorski studij, 2005. godine.

Karača je napisao tri simfonije, svitu za koncertni bend, koncertantne radove za klarinet i klavir, trideset elektronskih i elektroakustičkih kompozicija, preko sedamdeset kamernih kompozicija, uključujući nagrađene kompozicije Wind Trio, Between Walls za violinu, klarinet i klavir i Handful of Dust za bas klarinet i klavir.

Autor je muzike za tri filma filma u režiji Nađa Mehmedbašić: A House Over the Rainbow, Sarajevo War Diary i Tell Me Your Name Again, kao i tri pozorišne predstave: Twelfth Night, Fate of a Cockroach i Requiem for Bird Parker (sa Jodie Forrest).

Nedavne izvedbe njegovih kompozicija uključuju premijere u SAD, Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji i Holandiji i drugim nastupima u Nemačkoj, Irskoj, Francuskoj, Austriji, Poljskoj, Švedskoj, Švicarskoj i Bosni i Hercegovini.

Bio je član Sarajevskog Jazz kvarteta, jazz kvinteta Happy End i bosanskog pop-rock bend Punkt, u kojem je svirao klavir i Hammond orgulje.
Trenutno, dr. Karača predaje muzičku kompoziciju, muzičku tehnologiju, kontrapunkt i muzičku teoriju na Oklahoma State University, Stillwater. Također, u svojstvu je gostujućeg, redovnog profesora na muzičke tehnologije na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.