INSAM TRANSDISCIPLINARNI SVIJET – MLADI TRANSDISCIPLINARNI ISTRAŽIVAČKI TIM 2020

TEMA: DIY PROTOTIP

OBLASTI: DIY MUZIČKI ROBOTI, VJEŠTAČKA MUZIČKA INTELIGENCIJA, DIY MUZIČKI INSTRUMENTI, DIGITALNA UMJETNOST.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Transdisciplinarni istraživački timovi koji broje od 3 do 5 članova – umjetnika, naučnika, istraživača u oblasti društvenih i/ili prirodnih nauka, rođenih nakon 1994. godine, koji žive, studiraju ili djeluju u Bosni i Hercegovini (bez obzira na nacionalnu, religijsku, etničku i rodnu pripadnost).

Objava poziva i propozicija:

C O M I N G S O O N