Inside out: ogled iz umetnosti mimova i mimovanja umetnosti

DOI https://doi.org/10.51191/issn.2637-1898.2022.5.8.150

 

Ana Knežević

Seminar za studije muzeologije i heritologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu / Muzej afričke umetnosti Beograd, Srbija

Kontakt informacije autorke: a.knezevic@mau.rs

 

INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology, Issue 8, 2022

Main Theme of the Issue: Fighting for the Attention: Music and Art on Social Media

Publisher: INSAM Institute for Contemporary Artistic Music, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

Sekcija: GLAVNA TEMA

Sažetak: Ovaj rad mimove posmatra u dijalogu sa umetničkim delima. U njima traži i pronalazi „klasična/tradicionalna” dela „standardne/analogne” istorije umetnosti, odnosno, dela odabrana iz njenog ustanovljenog kanona. U toj potrazi i analizi, rad definiše poziciju „visoke umetnosti” i njenog značenja u haotičnom okruženju kakvo stvaraju alatke Web 3.0. Sa druge strane, kroz jedan uporedni pristup, rad mapira raznolike uticaje mim kulture na stvaranje savremenih crteža i slika, na osnovu nekoliko odabranih primera po pravilu ‘algoritam kulture’, na regionalnom i internacionalnom nivou. Kroz takvu analizu, rad predstavlja ogled u razmišljanju o „umetnosti mimova” i „mimovanja umetnosti”, odnosno nudi pogled na savremenu poziciju internet mima u istoriji umetnosti, i obratno, na poziciju istorije umetnosti u popularnoj kulturi mima.

Ključne riječi: internet mim, istorija umetnosti, umetničko delo, umet­nost, klasika, savremena umetnost.

PDF

8. INSAM Journal 8, Knežević

ISSN 2637 – 1898
On the cover: Tiamat by Kim Diaz Holm
Design and layout: Milan Šuput, Bojana Radovanović