Instrumentalna interpretacija

instrumental interpret

Savremeni koncept instrumentalne interpretacije umjetničke muzike implicira:

  • praksu akustičke muzike koja uključuje savremene instrumentalne tehnike
  • specifične elektroakustičke i/ili elektroničke sisteme
  • umijeće improviziranja bazirano na razumijevanju osnova muzičke kompozicije
  • interpretacijske analize i teorijsko istraživanje interpretacije
  • sintezu izvođačkih i teorijskih praksi, performans

Odjel razvija navedeni koncept kroz:

  • istraživanja unutar INSAM Instituta
  • organiziranje radionica i predavanja za članove ansambla
  • saradnju sa bosanskohercegovačkim kompozitorima, dirigentima i međunarodnim transdisciplinarnim istražovačkim timom INSAM Instituta
  • razvoj modela nove instrumentalne pedagogije
  • javne prezentacije umjetničko-istraživačkog rada od strane INSAM Ansambla, koji čine renomirani bosanskohercegovački i međunarodni izvođači savremene umjetničke muzike

 

Predstavnice odjela: Hanan Hadžajlić i Azra Ramić