Istraživanje u muzici, teorija umjetnosti / Transdiciplinarno istraživanje u umjetnosti

transdisciplinary

Odjel Istraživanje u muzici, teorija umjetnosti / Transdisciplinarno istraživanje u umjetnosti okuplja stručnjake iz oblasti muzike, muzikologije, teorije umetnosti, programiranja, robotike, arhitekture, estetike i filozofije. Savremeni trenutak od umetnika i naučnika zahtjeva posebnu vrstu umreženosti, obrazovanja i sposobnosti, koja se, smatramo, može potpuno obuhvatiti i objasniti tek svojevrsnim transdisciplinarnim, rizomatskim modelima. Profesionalne nomadske tendencije savremenog čoveka uslovljene su i omogućene društvenim ustrojstvom. Cilj nam je, kroz sve buduće projekte i revnosni rad međunarodnog časopisa INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology, napraviti mrežu radoznalih istraživača i stvaraoca koji teže razumijevanju i unapređivanju savremenog svijeta svojim radom i iskustvom.

Predstavnica: Bojana Radovanović