Jelena Vidović

         

Jelena Vidović, rođena 24. novembra 1992. godine u Varešu. Osnovno muzičko obrazovanje, smjer violina, stekla u Osnovnoj muzičkoj školi „Jakov Gotovac“ u Vitezu. Godine 2011. završava Srednju muzičku školu „Jakov Gotovac“ u Novom Travniku, nakon čega upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu. Godine 2016. završava I ciklus studija i stiče akademsku titulu Bakalaureata muzičkih umjetnosti-violina, a 2018. godine završava master studij u klasi red. prof. Violete Smailović-Huart.

Kroz osnovno i srednje obrazovanje je uzela učešće na 4 federalna takmičenja i osvaja 3 druge i 1 treću nagradu, a u maju 2017. godine osvaja 1.nagradu na „Bistričkim zvukolicima“ u Mariji Bistrici (Hrvatska), sa klavirskim kvartetom Quadrifoglio.

Kroz školovanje je pohađala i mnogobrojne majstorske radionice prof. Violete Smailović-Huart (Italija, Slovenija, Hrvatska, BiH). Više puta je učestvovala na Sarajevo Chamber Music Festivalu, gdje je imala priliku raditi sa članovima Manhattan String Quarteta i Deborah Wong, te na Sarajevo Sonic Studiu, surađujući sa Peter Ablingerom. Pasivno učešće je uzela na radionicama Alene Baeve, C. Ashkina, Paul Roczeka, Orest Shourgot, te kompozitora Vinka Globokara. Nastupala je više puta i na festivalu „Muzika na žici“, pod umjetničkim rukovodstvom priznate violinistice i pedagoga Violete Smailović-Huart i VACLAF festivalu, koji se već tradicionalno održava u Varešu. Stalna je članica Gudačkog kamernog orkestra MAS, jednog od najvažnijih ansambala Muzičke akademije u Sarajevu s kojim koncertira širom BiH i Europe, na mjestu zamjenice koncert majstora, a 2015. godine i kao solistica izvodeći Koncert za dvije violine i gudački orkestar, J. S. Bacha. Pomenuti ansambl je 2016. godine postao rezidentni ansambl VI Sarajevo Chamber Music Festivala, najvažnijeg festivala kamerne muzike u BiH. Godine 2017. Gudački kamerni orkestar postaje rezidentni ansambl SASEVC-a, prvog međunarodnog violinskog takmičenja Jugoistočne Europe, gdje dobija priliku raditi sa eminentnim austrijskim violinistom Ernst Kovačićem, pod čijom palicom orkestar izvodi jedan koncert. Iste godine učestvuje na festivalu „Musica Riva Music Festiva“ (Italija), kao član rezidentnog simfonijskog orkestra, sastavljenog od muzičara sa regiona bivše Jugoslavije. Na incijativu Italijanske ambasade u BiH, u julu 2018. godine, sa Gudačkim orkestrom MAS učestvuje na festivalima „Voci per Vico“ i „Di Villa in Villa“(Italija).

Dvije godine radnog iskustva stekla je u privatnoj muzičkoj školi „Mala škola muzike“ kao predavačica violine, radeći sa djecom uzrasta od 3 do 8 godina. Trenutno je zaposlena u Srednjoj muzičkoj školi Jakova Gotovca u Novom Travniku kao profesorica violine.