KOMPOZICIJA 2019

INSAM Institut za savremenu umjetničku muziku poziva sve kompozitore, rođene nakon 1985. godine, koji žive, studiraju ili djeluju u Bosni i Hercegovini (bez obzira na nacionalnu, religijsku, etničku i rodnu pripadnost), na učešće u prvom izdanju INSAM Takmičenja.

Nagrada

 • Diploma
 • Publikacija partiture
 • Premijerna izvedba kompozicije od strane INSAM Ansambla, u sklopu svečane promocije naučnog časopisa INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology II i III (Decembar, 2019)
 • Profesionalni audio/video snimak
 • 500 KM

*Svi takmičari će dobiti certifikat o učešću na takmičenju sa ostvarenim brojem bodova, kao i komentare i sugestije pojedinačnih članova žirija.

Uslovi za učešće na takmičenju

 • Pravo učešća imaju kompozitori rođeni nakon 1985. godine, koji žive, studiraju ili djeluju u Bosni i Hercegovini (bez obzira na nacionalnu, religijsku, etničku i rodnu pripadnost)
 • Sastav ansambla: flauta (bas flauta), klarinet (bas klarinet), violina, violončelo, klavir. Kompozicija može biti elektroakustička, sadržati kompjuter kao instrument, živu elektroniku ili unaprijed snimljenu traku.
 • Trajanje kompozicije treba biti između 7 i 15 minuta.
 • Prihvaćene će biti isključivo kompozicije pisane nakon 2017. godine, koje nisu publicirane, javno izvođene i prethodno nagrađene.
 • Krajnji rok za prijavu: 15. 10. 2019.
 • Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ocjenjivanje

 • Svaki takmičar će biti ocijenjen od strane osam članova žirija. Osvajanje INSAM Nagrade za kompoziciju savremene umjetničke muzike podrazumijeva minimalno 90 bodova (konačni zbir).
 • Predviđeno je da žiri dodijeli jednu nagradu. U slučaju da podnesene kompozicije ne zadovoljavaju kriterije takmičenja, žiri ima pravo da ne dodijeli nagradu. Odluka žirija je konačna, stoga žalbe neće biti razmatrane.

Materijal za prijavu

1) Online formular za prijavu na takmičenje
2) Partitura kompozicije u formatu PDF. Podnesena partitura treba sadržati naslov kompozicije, godinu pisanja, pseudonim (imena kompozitora neće biti dostavljena žiriju).
3) Kratki opis kompozicije, na BHS i engleskom jeziku (do 500 riječi)
4) Biografija

Kompletan materijal je potrebno poslati na e-mail adresu insam.takmicenje1@gmail.com sa naznakom „Prijava_INSAM Takmičenje_Kompozicija“

Krajnji rok za prijavu: 15. 10. 2019.

ŽIRI


Ališer Sijarić

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

Dr. Dino Rešidbegović

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

Hanan Hadžajlić

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

Dr. Igor Karača

Oklahoma State University /
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Dr. Dominik Karski

Cybec 21 Century Australian Composers Program / Curtin University

Louis Aguirre

Snow Mask Composers Group /
Dansk Komponist Forening

Adrian Kleinlosen

INSAM Institut

Adrien Trybucki

CNSMD Lyon / IRCAM Paris

This image has an empty alt attribute; its file name is INSAM-Plakatzzzzzzzzzzzz.jpg