Kompozicija

Odjel za kompoziciju čine akademski kompozitori i studenti kompozicije koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Ovaj odjel vode univerzitetski  profesori umjetničke muzičke kompozicije, zaposleni na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, red. prof. Mag. Art. Ališer Sijarić i van. prof. dr. Dino Rešidbegović. Navedeni odjel se bavi istraživanjem domena savremene umjetničke muzičke kompozicije koji se dijeli na sljedeća stručna polja:

– kompozicioni procesi i postupci
– instrumentalni novumi u okvirima oblikovanja zvuka
– novi sistemi muzičke notacije
– sinteze različitih tehnologija u oblastima asistencije u muzičkoj kompoziciji
– usklađivanje kompozicionih i naučnih praksi
– planiranje i projektovanje muzičkog djela i njegove realizacije

Sva navedena polja sadrže svoje supstancijalno djeljive oblasti, koje opet čine matrice pojedinačnih pojava.

Cilj odjela za kompoziciju jeste bavljenje isključivo savremenim tokovima prisutnim u umjetničkoj kompoziciji 21. stoljeća. Participanti stoga čine onu ciljnu grupu koja djeluje u prethodno navedenoj istraživačkoj domeni.

Predstavnici odjela: Dino Rešidbegović i Ališer Sijarić