Mirza Gološ

Mirza Gološ (1996) rođen je u Mostaru. Osnovno muzičko obrazovanje započeo je sa trinaest godina,  najprije svirajući klarinet, a zatim i klavir. Osnovnu i srednju muzičku školu (smjer klavir) završio je u klasi prof. Melihe Kulukčije, kao vanredni učenik. Uporedo je završio i gimnaziju. Nakon ukupno šest godina sviranja klavira upisuje se na Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu, gdje je danas apsolvent dodiplomskog studija klavira, pod mentorstvom prof. Nihada Kreče.

Učestvovao je na pijanističkim seminarima sa predavačima kao što su Rita Kinka, Boris Kraljević, Ruben Dalibaltayan,Vladimir Melmuka itd. Učestvovao je i na seminaru ansambla SONEMUS, posvećenom interpretaciji savremene kamerne muzike. Više puta je nastupio kao solista te član kamernih sastava u sklopu koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, a nastupio je i u sklopu SONEMUS Festivala 2018.

Dobitnik je brojnih visokih nagrada na međunarodnim pijanističkim takmičenjima kao i takmičenjima iz kamerne muzike:

  • Prva nagrada (kamerna muzika), “Bistrički Zvukolik”, Marija Bistrica, 2018 
  • Prva nagrada, “Pijanističko takmičenje Smederevo”, Smederevo, 2017
  • Druga nagrada, “Slobomir SIMC”, Bijeljina, 2013 
  • Treća nagrada, “Davorin Jenko”, Beograd, 2013 
  • Druga nagrada, “Slobomir SIMC” (Slobomir International Music Competition), Bijeljina, 2011 
  • Prva nagrada, “Czerny Fest”, Lazarevac, 2010

Pored standardnog pijanističkog repertoara, fokusiran je i na interpretaciju savremene umjetničke muzike kao i na istraživanje u oblasti savremene umjetničke improvizacije. Od 2018. godine član je ansambla INSAM Instituta za savremenu umjetničku muziku. Zaposlen je kao nastavnik klavira u Muzičkoj školi I i II stupnja u Mostaru.