Muzikolozi, teoretičari muzike, teoretičari umjetnosti

Bojana Radovanović, muzikologija/teorija umjetnosti

Amila Ramović, muzikologija

Andrea Andrle, muzikologija

Harun Zulić, muzička teorija

Alisa Sokolović, studentica muzikologije

Rijad Kaniža, student muzikologije

Bakir Memišević, student muzičke teorije i pedagogije