Rijad Kaniža

Rijad Kaniza

Rijad Kaniža rođen je 1997. godine u Livnu (Bosna i Hercegovina). Muzičko obrazovanje započinje 2006. godine upisom u Osnovnu muzičku školu „Franjo Serafin Vilhar“ u Livnu na Odsjeku za puhačke instrumente, smjer Klarinet. Nakon završetka osnovne škole upisuje se u Opću gimnaziju u Livnu.
Za vrijeme pohađanja srednje škole (2012-2016) počinje izučavati muzičku produkciju usmjerenu na hip – hop kulturu i komponovanje popularne elektroničke muzike i srodnih žanrova. U istom razdoblju počinje se baviti promocijom balkanske underground hip – hop kulture, gdje kao urednik djeluje na portalima kao što su BHOPortal, Balkan Hip-Hop Radio i slično. U radijskoj sezoni 2014./2015. livanjskog radija Studio N jedan je od voditelja hip – hop emisije „Rhyme and Flow“. Iza sebe ima tri instrumentalna albuma, i to: „Soul Of A Jazz“ (2015), „Dimensions“ (2016) i „Daydream“ (2016), te mnoštvo državnih i internacionalnih suradnji na polju muzičke produkcije.
Po završetku Gimnazije 2016. godine upisuje se na Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu na Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju, smjer Muzikologija. U augustu 2017. godine učestvuje na seminaru horskog pjevanja „C.H.O.I.R 2017“ održanom u Ochsenhausenu (Baden-Württemberg, Njemačka) kao jedan od šest predstavnika Bosne i Hercegovine. Od 2018. godine je predstavnik studenata Odsjeka za muzikologiju i etnomuzikologiju i sekretar Asocijacije studenata Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Iste godine postaje član Instituta za savremenu umjetničku muziku (INSAM). Učestvovao je kao jedan od izvođača žive elektronike i zvučnog dizajna na koncertu pod nazivom „Zvučna izložba /Sound design“ pod mentorstvom prof. dr. Dine Rešidbegovića, održanog na Muzičkoj akademiji. Jedan je od participanata studentske radionice „Podijelimo znanje 2018“, gdje je prezentirao rad iz oblasti istraživanja elektroničke muzike. Od sredine jula 2018. godine kao muzički producent svoja djela objavljuje pod etiketom „Submarine Vibes“, sarajevskog labela za eksperimentalnu elektroničku popularnu muziku.