SOLO INTERPRETACIJA 2019

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 17. – 18. 10. 2019.

INSAM Institut za savremenu umjetničku muziku poziva sve interpretatore, rođene nakon 1985. godine, koji žive, studiraju ili djeluju u Bosni i Hercegovini (bez obzira na nacionalnu, religijsku, etničku i rodnu pripadnost), na učešće u prvom izdanju INSAM Takmičenja.

Nagrada

 • Diploma
 • Nastup u sklopu svečane promocije naučnog časopisa INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology II i III (Decembar, 2019)
 • Profesionalni audio/video snimak nastupa
 • 500 KM

*Svi takmičari će dobiti certifikat o učešću na takmičenju sa ostvarenim brojem bodova, kao i komentare i sugestije pojedinačnih članova žirija.

Uslovi za učešće na takmičenju

 • Pravo učešća imaju svi izvođači rođeni nakon 1985. godine, koji žive, studiraju ili djeluju u Bosni i Hercegovini (bez obzira na nacionalnu, religijsku, etničku i rodnu pripadnost)
 • Takmičenje je otvoreno za sljedeće instrumente: flauta, klarinet, violina, violončelo, harmonika, klavir. Takmičenje nije podijeljeno po kategorijama.
 • Program se sastoji od dvije kompozicije; obavezne (jedne od ponuđenih) te kompozicije po slobodnom izboru takmičara, u trajanju od 7 do 12 minuta, napisane nakon 1960. godine. U obzir dolaze isključivo atonalitetne kompozicije. Kompozicija po slobodnom izboru takmičara može biti elektroakustička (potrebno je dostaviti spisak tehničkih zahtjeva).
 • Izvođenje programa napamet nije obavezno ali je poželjno.
 • Krajnji rok za prijavu: 30. 06. 2019. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za partiture kompozicija bosanskohercegovačkih autora potrebno se obratiti odjelu Arhiv INSAM Instituta na e-mail: insam.institute@gmail.com sa naznakom „Za INSAM Arhiv“.

Ocjenjivanje

 • Članovi žirija ne mogu ocijeniti takmičare koji su trenutno njihovi studenti instrumenta (glavnog predmeta).
 • Svaki takmičar će biti ocijenjen od strane šest članova žirija. Osvajanje INSAM Nagrade za solo interpretaciju savremene umjetničke muzike podrazumijeva minimalno 90 bodova (konačni zbir).
 • Predviđeno je da žiri dodijeli jednu nagradu. U slučaju da određeni takmičari imaju isti broj bodova, žiri ima pravo dodijeliti dvije ili više nagrada. U slučaju da takmičari ne zadovoljavaju kriterije takmičenja, žiri ima pravo da ne dodijeli nagradu. Odluka žirija je konačna, stoga žalbe neće biti razmatrane.

Materijal za prijavu


1) Online formular za prijavu na takmičenje
2) Partiture kompozicija za takmičenje u formatu PDF
3) Biografija
*4) Lista tehničkih zahtjeva (odnosi se na kompozicije za preparirani klavir i elektroakustičke kompozicije)


Kompletan materijal je potrebno poslati na e-mail adresu insam.takmicenje1@gmail.com sa naznakom „Prijava_INSAM Takmičenje_Solo interpretacija“

Krajnji rok za prijavu: 30. 06. 2019. 

REPERTOAR

Flauta
Jedna od sljedećih kompozicija:
a) Luciano Berio: Sequenza I (1958)
b) Ališer Sijarić: Dah (2012)* C, alt ili bas flauta
c) George Benjamin: Flight (1979)
d) Brian Ferneyhough: Cassandra’s Dream Song (1970)
i
e) Kompozicija za solo flautu (C, pikolo, alt ili bas) po izboru takmičara, pisana nakon 1960. godine

Klarinet
Jedna od sljedećih kompozicija:
a) Luciano Berio: Sequenza IXa (1980)
b) Ališer Sijarić: Deductio (2007)
c) Dino Rešidbegovič: MAS (2010)
d) Hanan Hadžajlić: Concerto Transhuman za bas klarinet i bas bubanj (2017)
i
e) Kompozicija za solo klarinet (Bb, A, Eb ili bas) po izboru takmičara, pisana nakon 1960. godine

Violina
Jedna od sljedećih kompozicija:
a) Luciano Berio: Sequenza VIII (1977)
b) Iannis Xenakis: Mikka (1976)
c) Pierre Boulez: Anthèmes I (1992)
d) Salvatore Sciarrino: 6 Capricci (1976) – I i II
i
e) Kompozicija za solo violinu po izboru takmičara, pisana nakon 1960. godine

Violončelo
Jedna od sljedećih kompozicija:
a) Luciano Berio: Sequenza XIV (2002)
b) Elliot Carter: Figment (1994)
c) Iannis Xenakis: Kottos (1977)
d) Isang Yun: Glissées (1970)
i
e) Kompozicija za solo violončelo po izboru takmičara, pisana nakon 1960. godine

Harmonika
Jedna od sljedećih kompozicija:
a) Luciano Berio: Sequenza XIII (1996)
b) Toshio Hosokawa: Slow Motion (2002)
c) Salvatore Sciarrino: Vagabonde Blu (1998)
d) Magnus Lindberg: Jeux d’ Anches (1990)
i
e) Kompozicija za solo harmoniku po izboru takmičara, pisana nakon 1960. godine

Klavir
Jedna od sljedećih kompozicija:
a) Luciano Berio: Sequenza IV (1966)
b) Beat Furrer: Voicelessness. The Snow Has No Voice (1986)
c) Dino Rešidbegović: Ciklus etida Kod logopeda (2016)* I, II, III i IV
d) Ališer Sijarić: Les Études Synthetiques (2010/2011)* I i II
i
e) Kompozicija za solo klavir po izboru takmičara, pisana nakon 1960. godine.


*U slučaju izbora kompozicije za preparirani klavir, potrebno je dostaviti spisak tehničkih zahtjeva uz materijal za prijavu.Žiri

Hanan Hadžajlić

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

Vedran Tuce

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Belma Alić

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

Belma Šarančić-Nahodović

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Tamara Arsovski

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

Alma Dizdar

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

Zlatan Božuta

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu / INSAM Institut

This image has an empty alt attribute; its file name is INSAM-Plakatzzzzzzzzzzzz.jpg