Tamara Arsovski

Tamara Arsovski (1991) rođena je u porodici muzičara, u Sarajevu. Tokom srednjoškolskog obrazovanja, koje je stekla u Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, svoj muzički talenat potvrdila je sa tri specijalne i šest prvih nagrada, osvojene na takmičenjima učenika i studenata muzike. 
Godine 2008. predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na festivalu mladih umjetnika na Ohridu.  

Dodiplomski i master studij violine (2010. – 2016.) završila je pod mentorstvom prof. Violete Smailović – Huart, na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija, učestvovala je na violinističkim seminarima koje su vodili Violeta Smailović-Huart, Stefan Milenković, Ilia Korola, Hakan Şensoy, Deborah Wong, Manhattan String Quartet itd.

Kao solistica je nastupala sa orkestrima kao što su  Camerata Academica, Gudački orkestar MAS i Mostarski simfonijski orkestar. Kao članica orkestra, nastupala je sa Omladinskmi simfonijskim orkestrom Jugoistočne Evrope, Kamernim orkestrom Symphonia Momentum Orient and Occident, Sarajevskim kamernim orkestrom, Gudačkim orkestrom MAS, Mostarskim simfonijskim orkestrom te Sarajevskom filharmonijom, u Bosni i Hercegovini kao i inostranstvu. Tri godine je bila zaposlena u  Sarajevskoj filharmoniji.

Trenutno je zaposlena kao asistentica na predmetima kamerna muzika i violina, na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru, Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Stalna je članica Gudačkog orkestra MAS, na poziciji koncert majstorice te gudačkog kvarteta AMAS. Od 2018. godine članica je Ansambla INSAM Instituta za savremenu umjetničku muziku (Sarajevo).