Viktorija Alilović

Viktorija Alilovic

Viktorija Alilović rođena je 30.1.1992. u Županji (Hrvatska). Diplomirana je inženjerka elekrotehnike i bavi se eksperimentiratiranjem sa zvukom i elektronikom. Godine 2016. sudjeluje na Science Underground Akademiji u Dubrovniku koja okuplja entuzijaste iz područja umjetnosti i znanosti, gdje u suradnji s flautisticom Hanan Hadžajilić izrađuje prototip robota koji fizički reagira na zvuk flaute. Robot je prezentiran u vidu performansa koji ukazuje na čovjekovu povezanost sa tehnologijom i hijerarhijsku strukturu društva nastalu razvojem umjetne inteligencije, gdje robot stoji na vrhu hijerarhije, a njegovi tvorci (programerka i flautistica) se nalaze ispod njega tvoreći piramidalnu strukturu. Članica je hackerspace-a labOS i udruge Plantaža u Osijeku. Godina 2016. i 2017. sudjeluje na Mini Maker Faire-u u Osijeku kao voditeljica raznih radionica te u suradnji s Muzejom Slavonije u Osijeku i kolegama iz labOS-a prezentira audio interaktivnu maketu prapovijesnog naselja Beketinci-Bentež za edukacijske svrhe. Predstavnica je laboratorija za istraživanje muzičkih robota na Institutu za savremenu muziku (INSAM) u Sarajevu.